11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Výstava 2019

výstava

Nestihli ste našu výstavu, môžete si ju pozrieť na niekoľkých fotografiách.

Pokračuj

Schôdza

Schôdza

7. - 9. júna - Namiesto schôdze bude klubový výlet.

Pokračuj

Sme aj na facebooku