11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Výstava 2019

schôdze

Pokračuj

Schôdza

Schôdza

3. mája - Príprava a rozdelenie úloh na výstavu. Doplnenie údajov k výletu.

Pokračuj

Sme aj na facebooku