11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Spravodaj

schôdze

Môžete si pozrieť novú ročenku nášho klubu, za rok 2018, priamo na internete v PDF.

Pokračuj

Schôdza

Schôdza

1. marca - Hodnotiaca členská schôdza, prednáška: Peru jeseň 2018 v podaní Igora Drába.

Pokračuj

Sme aj na facebooku