11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Sympózium 2019

sympozium

Nepodarilo sa Vám prijsť na naše sympózium 7.9.2019 ? Škoda, môžete si ho pozrieť aspoň na pár fotografiách.

Pokračuj

Schôdza

Schôdza

4. októbra - Zhodnotenie Jesenného stretnutie kaktusárov.

Pokračuj

Sme aj na facebooku