11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Vieme, že nie sme v tomto meste prví, ktorí sa touto ušľachtilou záľubou zaoberajú. Pred nami tu boli také kaktusárske osobnosti ako páni Jozef Sadloň, Jozef Stanko, Imrich Gažovič a mnohí ďalší, ktorí sa pričinili o popularizáciu kaktusárskej činnosti v našom meste, najmä v sedemdesiatich rokoch minulého storočia. Títo páni vlastnili v časoch svojej kaktusárskej aktivity na tie časy veľké zbierky, jedny z najlepších na Slovensku. Pán Sadloň publikoval v odborných kaktusárskych časopisoch v päťdesiatich rokoch do vtedajších Vestníkov a mal kontakty na významných kaktusárov vo svete. Po vyjdení časopisu Kaktusy prispieval aj tam svojimi skúsenosťami v pestovaní kaktusov. Neskôr písal seriál článkov o pestovaní kaktusov, o rodoch, o prácach v jednotlivých ročných obdobiach a podobnej kaktusárskej tématike aj v časopise Záhradkár a chovateľ. V rokoch 1971 až 1978 pôsobil v Trnave kaktusársky klub pod vedením pána Sadloňa. Nazýval sa Kaktusársky krúžok pri Pedagogickej fakulte A. Komenského v Trnave. Združoval kaktusárov z Trnavy a blízkych dedín, ale aj z Hlohovca, Piešťan, Púchova, Trenčianskej Teplej, Trenčína atď. Členská základňa sa pohybovala od 15 do 26 členov. Schôdze prebiehali v kaviarni bývalého hotela Karpaty. Zvolávali sa na ne pozvánkami poštou. V tej dobe vychádzal kaktusársky časopis Kaktusy s ktorého distribúciou a hlavne s dostatkom čísel pre všetkých členov boli, podľa vtedajšieho tajomníka klubu pána Mašku, problémy. Ľudia zo vzdialenejších miest boli organizovaní v Trnave hlavne kvôli časopisu, ktorý by inak nemohli získať. Za totality boli totiž limitované aj počty vytlačených čísel časopisov. Neskôr sa pán Sadloň odsťahoval z rodinných dôvodov do Prahy, pán Stanko prestal pestovať kaktusy a bez týchto vedúcich osobností klub prestal fungovať úplne. Vznikol klub kaktusárov v Piešťanoch do ktorého odišla časť trnavského klubu a tak trnavský klub zanikol. V našom klube Islaya sú členmi z pôvodného bývalého trnavského krúžku páni Emil Maška a Branislav Plagany. Pán Maška bol v tých časoch tajomníkom klubu a hlavne vďaka nemu máme tieto informácie. Nedá sa však povedať, že by dnešný klub Islaya bol pokračovaním starého krúžku. Páni, ktorí založenie dnešného klubu iniciovali, mali s pôvodným krúžkom spoločnú iba záľubu v pestovaní kaktusov a sukulentov. Myšlienkou založiť v Trnave kaktusársky klub sa zaoberali trnavskí kaktusári organizovaní v piešťanskom dlhšiu dobu. Jadro tvorili členovia piešťanského klubu kaktusárov bývajúci však v Trnave. Zdalo sa im zvláštne chodiť do Piešťan na schôdze, keď často tvorili väčšinu v tamojšom klube. Boli to páni: ing. Róbert Cipár, ing. Richard Maletič, Ján Rožič, Mário Snopka a Igor Stacho. Trnavský klub bol založený 3. 9. 1999. Existuje ako špecializová Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov č.16-01 Klub kaktusárov a sukulentárov ISLAYA v Trnave. Predsedom sa stal Ing. Róbert Cipár, tajomníkom Mário Snopka a hospodárom Ing. Richard Maletič. Neskôr bol za hospodára zvolený kolega Blažej Strašifták. V tej dobe sme si zvolili aj podpredsedu, ktorým sa stal pán Emil Maška. V marci 2010 boli voľby výboru: predseda Blažej Strašifták, tajomník Ing. Róbert Cipár, hospodár Ing. Juraj Ladáni. Koncom roka 2012 sa vzdal zo zdravotných dôvodov funkcie hospodár Ing. Juraj Ladáni a od januára 2013 obsadil túto funkciu Igor Galgóci. Na schôdzi 6.3.2020 prebehli voľby. Zvolení boli predseda Blažej Strašifták, tajomník Ing. Róbert Cipár, hospodár Igor Galgoci a člen výboru a zároveň webmaster Mário Snopka. V tomto zložení výboru klub funguje dodnes.