11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Na tomto mieste si môžete pozrieť všetky naše spravodaje. Priamo na internete si môžete zatiaľ pozrieť ročenku za rok 2017 a spravodaje 2007, 2006, 2004 a 2003. Ostatné si môžete zatiaľ len stiahnuť. Pripravujeme všetky do formátu PDF, aby sa dali pozrieť priamo tu na internete, alebo stiahnuť a pohodlne čítať či vytlačiť. Treba ale pamätať na to, že všetky texty a fotografie, ktorú sú v našich spravodajoch nemôžete nikde použiť bez nášho súhlasu. Za dodržiavanie Vám všetkým ďakujeme a prajeme príjemné čítanie.

Ročenka za rok 2017.
1/2007.
2/2007.
CD 1999 - 2007.
CD k 5 výročiu.
2006.
2/2004.
1/2004.
1/2003.
2/2003.
3/2003.

4/2003.
1/2002.
2/2002.
3/2002.

4/2002.
1/2001.
2/2001.
3/2001.

príloha 2/2001.