11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Termíny na rok 2022

Mapa, kde sa stretávame:14.1. – Novoročná schôdza, Tento krát osobne v tradičných priestoroch od 17:00 hod. Povedali sme si o pláne na rok 2022. Pozreli sme si prednášku Andreasa Hofackera o rode Schlumbergera.
4.2. - Členská schôdza. Prednáška bude v podaní Mária Snopku - Sukulenty európskych hôr.
4.3. - Členská schôdza s prednáškou Alexandra Luxa - Brazília jeseň 2021.
1.4. - Hodnotiaca schôdza, zhodnotenie minulého roka a príprava na akcie v roku 2022. Prednáškau nám spravil Ján Rožič o jeho ceste po Mexiku I. časť.
6.5. - Príprava na klubovú výstavu a výlet. Prednášku nám spravil Ján Rožič o jeho ceste po Mexiku II. časť.
26.-28.5. – XXII. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnavskom osvetovom stredisku, Dome hudby na ulici Mikuláša Schneidera Trnavského 5. spojenú s predajom prebytkov.
3.6. – Zhodnotenie výstavy a príprava na výlet. Prednáška je v jednaní.
17.-18.6. - Výlet do okolia Prostějova.
??.7. - Opekačka v Cíferi (prevažne druhý augustový piatok) - pozor, termín sa môže zmeniť.
9.9. - Príprava na sympózium. POZOR !!! je to druhý piatok v mesiaci.
10.9. - POZOR !!! je to druhá sobota v mesiaci. XXII. jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave, bude sa konať v Strednej poľnohospodárskej škole v Trnave na Zavarskej ulici č.9. Začíname od 8:00 hod. burzou.
7.10. – Zhodnotenie sympózia – prednáška je v jednaní.
4.11. - Členská schôdza – prednáška je v jednaní.
2.12. - Mikulášska schôdza s tombolou.
30.12. - Koncoročná prednáška.
Prvá schôdza v roku 2023 by mala byť 13.1.


Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2021

8. 1. – V januári sme mali prvú tohtoročnú online prednášku v podaní Jakuba Jilemického - Juhoafrická republika 2003-2018..Prednáška prebehla cez službu Meet. Ihneď po prednáške sme sa dohodli na pokračovaní. Termín sme si dohadovali neskôr.
4. 2. – Schôdza mala byť v piatok 5.2. Dohodli sme si exkluzívnu prednášku a kvôli rôznym okolnostiam sme ju museli presunúť o deň skôr na štvrtok o 18:00 hod. Prednášku nám spravil Wiebe Bosma z Holandska o sukulentoch Indie. Preklad nám zabezpečil Jakub Jilemický, ktorý aj zabezpečil software Zoom. Počas prednášky mal Jakub menšie technické problémy s pripojením. No i tak bola prednáška veľmi dobrá a zaujímavá. Po prednáške Wiebe odpovedal na niekoľko otázok.
31.3. – Kvôli pandémii sme sa stále nemohli stretávať. Dohodli sme si online prednášku v podaní Jana Nováka – Chile.
13.4. – Namiesto klubového stretnutia sme mali online prednášku v podaní Romana Staníka – Argentína.
29. 4. – Online prednáška v podaní Jana Nováka - Známá neznámá Patagonie.
10. – 12.6. - Klubová výstava kaktusov a sukulentov v Trnavskom osvetovom centre.
2.7. – Mimoriadna letná schôdza. Keďže bolo počas prvého pol roka všetko pomenené, pristúpili sme k tomuto kroku. Hodnotili sme výstavu, rozprávali sa aj usporiadaní sympózia.
6.8. – Klubová opekačka v Cíferi u predsedu klubu.
3.9. – Podarilo sa nám zorganizovať schôdzu v Poľnohospodárskej škole, na Zavarskej ulici. Pripravovali sme miestnosť na sympózium. Okná sme zatemnili lepšie, tkanou textíliou. Na sympózium sa prihlásil rekordný počet predávajúcich.
4.9. – XXI. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave.
1.10. - Zhodnotíme sympózium. Prednášku nám príde spraviť Michal Mariassy - Mexiko - zážitky z ciest.
5.11. - Dúfajme, že sa bude dať stretnúť. Prednášku nám zatiaľ prisľúbil Roman Staník - Chile.
3.12. - Mikulášska schôdza bola online kvôli opatreniam, cez Meet. Preberali si klubové záležitosti. Od 18:00 online prednáška, priamo na klubový facebook, Albert Škrovan - Bolívia a corona II.
28.12. - Koncoročná online prednáška Roman Staník Chile. Záznam z prednášky je na klubovej facebookovej stránke..

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2020


10.1. - Novoročná prednáška v podaní Juraja Nemčeka z jeho cesty s Karlom Šlajsom za rodom Astrophytum v Mexiku.
7.2. - Členská schôdza – prednáška bola o rode Cumulopuntia v Peru v podaní Mária Snopku.
6.3. - Výročná schôdza s voľbami - kandidáti na funkcie (predseda, tajomník, pokladník) sa už môžu hlásiť.
3.4. - Kvôli Koronavírusu sa schôdza nekonala, ale prednáška v podaní Alberta Škrovana - Bolívia 2020 prebehla. Pozrieť si ju môžete po kliknutí TU.
30.4. - Schôdza zrušená, kvôli koronavírusu.
14. - 16.5. - Májový kvet - Zrušený, kvôli koronavírusu.
21. - 23.5. - Klubová výstava kaktusov a sukulentov - Zrušená, kvôli koronavírusu.
5.6. – Online schôdza, cez meet (gmail).
12.-13.6. - Výlet - Zrušený, kvôli koronavírusu.
21.8. - Opekačka v Cíferi (Tretí augustový piatok). Varil sa guláš, bola dobrá nálada s prehliadkou zbierky nášho predsedu.
4.9. - Schôdza sa konala u záhradkárov, s prednáškou Alexandra Luxa o jeho ceste po Brazílii 2020. Pokúšali sme sa prednášku vysielať online, čo sa žiaľ nepodarilo.
5.9. - Sympózium JSK, sa nekonalo, kvôli opatrenia v budove Poľnohospodárskej školy, kde sa malo konať.
2.10. – Kvôli korona vírusu sa nekonala. Mali sme aspoň online prednášku v podaní Alberta škrovana o rode Oroya na náleziskách v Peru.
6.11. - Kvôli korona vírusu sa nekonala. Prebehla prednáška Alexandra Luxa o jeho ceste po Brazílii, ale online o deň skôr 5.11.
4.12. - Mikulášska schôdza spojená s tombolou. Či sa táto schôdza bude konať, ukáže čas. Možno len online.
30.12. - Koncoročná prednáška (Pozor je to streda) – prednáška je v jednaní.

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2019


11. január - Bol to, druhý piatok v mesiaci - Prezentácia v podaní Mária Snopku, Botanická záhrada Zurich a Geneva.
1. február - Prednáška: Chile v podaní Romana Staníka.
1. marec - Hodnotiaca členská schôdza. Prečítali sme správy týkajúce sa minulého roku a rozprávali sme aj o budúcom výlete, žiaľ zatiaľ nevieme kam. Potom bola prednáška: Peru jeseň 2018 v podaní Igora Drába.
5. apríl - Prednáška: Albert Škrovan - Bolívia, november 2018
3. máj - Príprava a rozdelenie úloh na výstavu. Doplnenie údajov k výletu.
23.-25.máj - XX. Výstava kaktusov a sukulentov.
7.-9. jún - Klubový výlet.
9. august - Klubová opekačka, druhý augustový týždeň v zbierke predsedu klubu v Cíferi.
6. september - Príprava sály a rozdelenie úloh na JSK. Schôdza bude v Poľnohospodárskej škole.
7. september - XX. Jesenné stretnutie kaktusárov.
4. október - Zhodnotenie Jesenného stretnutie kaktusárov. Prednáška: Boris Vrškový - zmes ciest zo štátov Somaliland, Cuba, Dominikánska republika, Keňa ...
8. november - Druhý piatok v mesiaci, lebo prvý piatok bol sviatok. Prednáška: Ivan Behul - sukulenty.
6. december - Mikulášska schôdza.
27. december - Tradičká rozlúčka z rokom s prednáškou v podaní Jána Rožiča o jeho ceste po Mexiku s Jaroslavom Šnicerom.

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2018


12. január - Bol to druhý piatok v mesiaci - Prednáška v podaní Igora Drába - Peru, jeseň 2017.
2. február - Prednášku nám prisľúbil Albert Škrovan o rode Matucana na náleziskách v Peru.
2. marec - Hodnotiaca členská schôdza, prednáška v podaní Jána Rožiča o Baja California.
6. apríl - Schôdza sa konala v zbierke Pavla Jesenského v Novom meste nad Váhom. Prezreli sme si zbierku, prebrali nejaké formality, ochutnali kapustnicu a rozprávali o kaktusoch ...
4. máj - Príprava na výstavu a Májový kvet, dohodnutie zmien. Schôdza sa konala v budove kalokagatie.
9.5. - 11.5. - Májový kvet na námestí v Trnave, výstava kaktusov a sukulentov.
24.5. - 26.5. - XIX. Výstava kaktusov a sukulentov v Kalokagatii - centre voľného času na Streleckej ulici č.1 spojená s predajom prebytkov.
1. jún - Zhodnotenie výstavy, príprava na výlet a ďalšie akcie iných kaktusárskych klubov
10. august - Opekačka u predsedu v zbierke, v Cíferi.
31. august - V Strednej poľnohospodárskej škole na Zavarskej ulici 5840/9. Príprava miestnosti na sympóziu a organizačné pokyny.
1. september - XIX. Jesenné stretnutie kaktusárov.
5. október - Chvíľu trvalo, než sme sa dostali do budovy a postupne sa aj ľudia zbierali. Na začiatku sme si pozreli prednášku o rode Astrophytum v podaní Ladislava Fábiána, predsedu klubu kaktusárov v Nových Zámkoch. Po prednáške sme sa rozprávali a hodnotili JSK.
2. november - Skúsenosti s pestovaním kaktusov z okruhu Eriosyce a Copiapoa v podaní Róberta Cipára. Preberali sme možnosť stretávať sa na inom mieste.
7. december - Mikulášska schôdza s bohatou tombolou. Bola dobrá nálada, varilo sa vínku a prišli takmer všetci členovia klubu. Každý si odniesol nejakú tú maličkosť, i keď niekedy tých maličkostí bola aj plná bednička.
28. december - Tradičná koncoročná prednáška v podaní manželov Popíkových - Mexiko a Baja California 2018..

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2017


13. január - Bol to druhý týždeň v mesiaci. Prednáška Melocactus peruvianus na lokalitách v podaní Mária Snopku. Pozreli sme si aj fotografie zo zbierok a Asclepiadaceae.
3. február - Prednáška v podaní Róberta Cipára a Mária Snopku - Rody Oreocereus a Espostoa na náleziskách a v kultúre.
3. marec - Hodnotiaca členská schôdza. Zrušenie členstva u Záhradkárov. Rozprávalo sa aj o prípravách na výstavu, výlet a aj sympózium.
7. apríl - Prednášku nám spravil Albert Škrovan o Bolívii.
5. máj - Prípravy na výstavu a výlet. Prednáška bola v podaní Mária Snopku - rod Pygmaeocereus.
25.- 27. máj - XVIII. Výstava kaktusov a sukulentov v Kalokagatii - centre voľného času na Streleckej ulici č.1 spojená s predajom prebytkov.
2. jún - Zhodnotenie výstavy a príprava na výlet do Ostravy a Českého Těšína. Pozreli sme si fotografie z výstavy.
4. august - Opekačka u predsedu v zbierke, v Cíferi.
31. august !!!Bol to štvrtok!!! - v Strednej poľnohospodárskej škole na Zavarskej ulici 5840/9. Príprava miestnosti na sympóziu a organizačné pokyny.
2. september - XVIII. Jesenné stretnutie kaktusárov.
6. október - Zhodnotenie sympózia a prednáška o rode Ferocactus v podaní Dušana Kĺbika.
3. november - Prednáška v podaní Róberta Cipára - Menej rozšírené lobívie v zbierkach (okruh maximilliana, pampana, acanthoplegma a lateritia).
1. december - Mikulášska schôdza s tombolou.
29. december - Tradičná koncoročná prednáška v podaní Romana Staníka - Mexiko, jeseň 2017.

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2016


15. január - Bol to druhý týždeň. Videli sme prednášku Mexiko 2015 v podaní nášho kolegu Jána Rožiča, ktorá bolo dlhá asi 3 hod. Prišli si ju pozrieť aj kolegovia z iných klubov (Zvolen, Bratislava, Piešťany ...)
5. február - Prednáška p. Romana Staníka - Chile 2014 bola veľmi pútavá s nádhernými fotografiami. Navštívili nás aj kolegovia s Bratislavského klubu a Nových Zámkov.
4. marec - Hodnotiaca členská schôdza.
8. apríl Bol to druhý piatok ! - Dohodnutie výletu, kam, kedy ... Rozprávali sme o zimovaní rastlín a aj o mrazuvzdorných rastlinách. Viacerí kolegovia priniesli fotografie zo svojich zbierok.
6. máj - Prípravy na výstavu a výlet. Účasť nutná v čo naväčšom počte.
11. - 13. máj - Výstava Májový kvet. Predaj rastlín na námestí v Trnave a výstava na nádvorí Mestského úradu. 26. - 28. máj - XVII. Výstava kaktusov a sukulentov v Kalokagatii - centre voľného času na Streleckej ulici č.1 spojená s predajom prebytkov.
3. jún - Príprava na výlet a zhodnotenie výstav. Pozreli sme si aj fotografie zpamiaok v Peru, v podaní Mária Snopku.
5. august - Klubová opekačka v Cíferi, v zbierke predsedu klubu.
2. september - Príprava na sympózium {JSK} - schôdza v Poľnohospodárskej škole.
3. september - XVII. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave, konalo sa v Strednej poľnohospodárskej škole v Trnave na Zavarskej ulici č.9. Začali sme od 8:00 hod. burzou. Tak ako minulý rok, účastníci neplatili nič, predávajúci 2€/1 stôl.
7. október - Zhodnotenie sympózia + prednáška v podaní Juraja Nemčeka, kvitnúce kaktusy v USA
4. november - Informácie o Valnej hromade spoločnosti SČSPKS, ktorá sa konala v Piešťanoch 8.10.2016. Prednáška v podaní Ivana Behúla o sukulentoch, voľné pokračovanie prednášky, ktorú mal u nás.
2. december - Mikulášska schôdza s tombolou. Preberali sme darček, vesty.
27. december - Tradičná koncoročná prednáška v podaní Pavla Jesenského o ceste po Kube a Írsku. Pozreli sme si aj fotografie z rôzných výletov za kaktusmi.

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2015


9. január - Bola zaujímavá prednáška o tzv. Patagónskych kaktusoch ako žijú tam a ako tu u nás, v podaní Roba Cipára a trošku niečo dodal Mário Snopka. Neskôr bola diskusia. Hovorilo sa aj o budúcej výstave a spomínali sme aj kam na výlet.
6. február - Bola to druhá schôdza tohto roku. Ľudia boli oboznámení s pripravovaními voľbami na budúcej schôdzi. Pozvali sme Ivana Behula z klubu z Nových Zámkoch. Ivan nám spravil pútavú prednášku o pestovaní zaujímavých sukulentov z jeho zbierky. Prednáška bola perfektne pripravená a trvala takmer 2 hodiny. Toľko otázok a odpovedí na pestovanie dalo zabrať. Na schôdzi nás bolo 21.
6. marec - Výročná členská schôdza. Voľby výboru.
10. apríl - Bol to druhý piatok v mesiaci.
30. apríl - Bol to štvrtok!!! Príprava na výstavu a prednáška Peru 2015, Mário Snopka.
13. - 14. máj - Výstava na Radničnom nádvorí, bola to streda a štvrtok. Na inštaláciu výstavy v utorok 12.5. prišli viacerí členovia klubu. Výstava bola pre laickú verejnosť, tak tam neboli prezentované rastliny podľa rodov či druhov. Dôležité bolo upriamiť sa na estetické prevedenie.
28. - 30. máj - Výstava v Kalokagatii, centre voľného času na Streleckej ulici č. 1, tak ako minulý rok od štvrtka do soboty
5. jún- Príprava na výlet a zhodnotenie výstav
7. august - Klubová opekačka v Cíferi, v zbierke predsedu klubu
4. september - Príprava na sympózium {JSK} - schôdza v Poľnohospodárskej škole, účasť nutná v čo najvyššom počte !!!
5. september - Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave
2. október - Zhodnotenie sympózia + prednáška - Skalničky v Peru a foto zo zbierky Karla Knížeho (Mário Snopka)
6. november - Prednášku pána Mirka Sochůrka o cestách za kaktusmi Južnej Ameriky, tiež nejaké fotky z kultúry
4. december - Mikulášska schôdza s tombolou
29. december - Tradičná koncoročná prednáška v podaní Juraja Nemčeka s prednáškou Mexiko 2015. Zišlo sa nás takmer 20. Mali sme možnosť vidieť aj pekné fotografie z Mexika, z pamiatok, sopky Popokatepetl a botanickej záhrady v podaní p. Ladislava Maiera. Rozišli sme sa až po 20 hod.

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2014


10. januára - !!! POZOR !!! zmena, bol to druhý piatok v mesiaci - prednáška nášho kolegu Petra Mrvu - Sukulenty Európy, rastúce na juhu Španielska a Tenerife. Videli sme rastliny nielen rastúce v prírode, ale aj v Botanickej záhrade.
7. februára - Predseda informoval o výlete do Plzne 6.- 8.6.2014. Plzeňáci nás radi privítajú vo svojich zbierkach. Druhým bodom bola budúca výstava kaktusov 22.-24.5.2014 v Kalokagatii. Rozprávali sme o tom ako by sme ju mohli zorganizovať bez Roba Karasa a ako budeme chcieť riešiť dopravu rastlín a materiálu do Kalokagatie. Príprava na výročnú schôdzu a zmene termínu schôdze na 14.3.2014. Ďalším bodom bolo premietanie obrázkov rastlín zo zbierky nášho predsedu. Schôdze sa zúčastnilo 14 členov klubu.
14. marca - Bol to druhý týždeň - Hodnotiaca členská schôdza. Po oficiálnych záležitostiach spojených z Hodnotiacou schôdzou a oboznámení prítomných o pripravovanom výlete do Plzne sme si mali možnosť pozrieť zaujímavé zábery z Bolívie v podaní predsedu bratislavského klubu Alberta Škrovana. Prednáška bola zameraná na rod Sulcorebutia. Prítomných bolo 18 členov a ako hosť prišiel člen Piešťanského klubu Viktor Staško.
4. apríla - Prednáška v podaní nášho tajomníka Róberta Cipára - ukončenie zimovania a prechod do vegetácie - vlastné skúsenosti a postrehy. Svojimi skúsenosťami sa pripojili aj ostatný členovia klubu.
2. mája - Príprava na výstavu a výlet. Prednáška nášho člena Jána Rožiča o rode Coryphantha so zaujímavými fotografiami.
22. - 24. mája - Výstava v Kalokagatii, centre voľného času na Streleckej ulici č. 1, tak ako minulý rok od štvrtka do soboty
6. - 8. júna - Klubový výlet do Plzne a okolia, odchod z Trnavy 6:00 h. zo železničnej stanice.
13. júna - Zhodnotenie výstavy a výletu. Prednáška Mário Snopka o rode Pterocactus.
8. augusta - Opekačka v Cíferi v zbierke predsedu klubu Blažeja Strašiftáka
12. septembra - 15 výročie založenia klubu + príprava na sympózium {JSK} - schôdza v Poľnohospodárskej škole, účasť nutná v čo najvyššom počte !!!
13. septembra - 15 Jesenné stretnutie kaktusárov - v Strednej poľnohospodárskej škole, na Zavarskej ulici č.9. Začínalo sa o 8:00 h. burzou, viac v sekcii sypozium
3. októbra - Zhodnotenie V. Jesenného stretnutia kaktusárov
7. novembra - Róbert Cipár má pripravenú prednášku o problematike pestovateľského substrátu
5. decembra - Mikulášska schôdza spojená s tombolou
29. decembra - Juraj Nemček nám premietol fotografie z jeho cesty po Mexiku február/marec 2014. Videli sme nádherné scenérie a rastliny z rôznych oblastí Mexika. Na záver sme si všetci popriali všetko dobré do nového roku a pripili sme si. Skončili sme dosť skoro, bola v miestnosti zima, i keď sa kúrilo.

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2013


11. januára - !!! POZOR !!! zmena, bol to druhý piatok v mesiaci - premietanie fotografií zo zbierok
1. februára - predseda nám premietne fotografie gymnokalícií zo svojej zbierky a niečo nám o nich povie
1. marca - Hodnotiaca členská schôdza
5. apríla - Príprava na výstavu - organizačné pokyny, propagácia + Prednáška p. Alberta Škrovana z jeho cesty po Bolívii
3. mája - Príprava na výstavu a výlet, účasť nutná !!!
16. - 18. mája - výstava v Kalokagatii, centre voľného času na Streleckej ulici č. 1, po prvý krát od štvrtka do soboty
7. júna - Zhodnotenie výstavy a príprava na výlet + prednáška o BZ Barcelona v podaní kolegu Dana Pokšivu.
14. - 16. júna - Klubový výlet do Prahy a Chrudimi
2. augusta - opekačka v Cíferi v zbierke predsedu klubu Blažeja Strašiftáka
6. septembra - príprava na sympózium {JSK} - schôdza v Poľnohospodárskej škole, účasť nutná !!!
7. septembra - Jesenné stretnutie kaktusárov - v Strednej poľnohospodárskej škole, na Zavarskej ulici č.9. Začíname od 8:00 h. burzou
4. októbra - Prednáška s videom Pavla Jesenského - Mexiko
8. novembra - Bol to druhý piatok v mesiaci - zhodnotenie sympózia + propagácia v budúcom roku aj na verejnosti. Hovorilo sa o platení členských príspevkov. Do konca roka teda bude treba zaplatiť členské a aj predplatné za časoppisy. Premietali sme si fotky z výletu a zo zbierok, ktoré navštívili členovia klubu.
6. decembra - Mikulášska schôdza + diskusia o zimovaní a pripravovanej prednáške na budúcu decembrovú schôdzu
27. decembra - rozlúčka z rokom spojená už tradične s prednáškou v podaní Juraja Nemčeka o ceste po USA 2013

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2012


13. januára - !!! POZOR !!! zmena, bol to druhý piatok v mesiaci - prednáška fotografovanie rastlín - Róbert Cipár
3. februára -
2. marca - Hodnotiaca členská schôdza a Valná hromada občianskeho združenia.
13. apríla bol to druhý piatok v mesiaci. - Ivan Kušnier prednáška o ochrane rastlín.
4. mája - príprava na výstavu a výlet, účasť nutná
11. - 13. mája - výlet - Brno a okolie. Ide sa Mikrobusom.
25. - 27. mája - výstava v Kalokagatii, centre voľného času na Streleckej ulici č. 1
1. júna - Zhodnotenie výstavy a výletu, príprava na sympózium. Premietanie fotografií z výletu
3. augusta - opekačka v Cíferi v zbierke Blažeja Strašiftáka
31. augusta - príprava na sympózium {JSK} - schôdza v Poľnohospodárskej škole
1. septembra - Jesenné stretnutie kaktusárov - v Strednej poľnohospodárskej škole, na Zavarskej ulici č.9. Začíname od 8:00 h. burzou.
5. októbra - Zhodnotenie sympózia, informácie o Stretnutí slovenských klubov vo Zvolene a Valnej hromade SČSPKS V Plzni, Zamykanie sezóny v Chrudimi, oslava 60 narodenín v Jablonovom a prednáška Pavla Jesenského z piešťanského klubu o ceste po Juhu USA
2. novembra - Prezentácia Európskych botanických záhrad v podaní Dana Pokšivu a Mária Snopku
7. decembra - Mikulášska schôdza
28. decembra - rozlúčka z rokom spojená už tradične s prednáškou Juraja Nemčeka - Mexiko 2012

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2011


14. január - Prednáška Pavla Jesenského z piešťanského klubu. Bol v Mexiku tento rok so Zdenkom Vaškom.
4. február - Prednáška - Rod Turbinicarpus - Ján Rožič
4. marc - Sa uskutočnila hodnotiaca členská schôdza našej Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov
1. apríl - Prezentácia fotiek zo zbierky Braňa Plaganyho
6. máj - Príprava na výstavu a výlet
13. - 15. máj - Výlet - Roudnice nad Labem, ide sa autobusom
27. - 29. máj - Výstava
3. jún - Skonštatovanie úspešnosti výstavy
5. august - Opekačka v Cíferi v zbierke predsedu klubu
2. september - Príprava na sympózium {JSK} - schôdza v Poľnohospodárskej škole
3. september - Jesenné stretnutie kaktusárov - sympózium
7. október - Prednáška Jána Rožiča - Mexico 2011
4. november - Prednáška o rode Sulcorebutia
2. december - Mikulášska schôdza
30. december - Rozlúčka z rokom spojená už tradične s prednáškou Petra Princa - Colorado 2011, videli sme aj zábery z USA z pred dvoch rokov v podaní Dana Pokšivu.

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2010


8. január
5. február - Výročná členská schôdza
5. marca
2. apríl
7. máj - Príprava na výstavu, organizačné pokyny
28. - 30. máj - Výstava v CVČ Kalokagatia na Streleckej ulici č. 1
4. jún - Zhodnotenie výstavy a príprava na klubový výlet
6. august - Opekačka v Cíferi
3. september - Príprava na sympózium {JSK}
4. september - Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave - V budove CVČ kalokagatie, na Streleckej ul. č. 1.
1. október - Zhodnotenie sympózia
5. november
3. december - Mikulášska schôdza

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2009


9. január !!! Pozor zmena !!! - Táto schôdza sa konala druhý piatok v mesiaci. - Náš predseda Ing. Róbert Cipár nám urobil veľmi obsiahlu a zaujímavú prednášku o rode Lobivia a premietol diapozitívy zo svojej zbierky . Potom sme mali diskusiu o zimovaní kaktusov...
6. február - Prednáška s premietaním fotografií- Mexico 2008 v podaní Juraja Nemčeka
6. marec - Hodnotiaca členská schôdza, tento krát v Strednej poľnohospodárskej škole na Zavarskej 9.
3. apríl - Príprava na výlet
1. máj - Príprava na výstavu
29. - 31. máj - X. jubilejná výstava kaktusov a sukulentov v CVČ Kalokagatia
5. jún - Bilancia výstavy
7. august - Opekačka v Cíferi
4. september - Príprava JSK v Trnave, bude sa konať v CVČ Kalokagatia
5. september - X. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave. Miesto konania Kalokagatia - centrum voľného času v Trnave na Streleckej ulici
2. október - Bilancia JSK 2008
6. november
4. december - Mikulášska schôdza
30. december - Mimoriadna schôdza - prednáška

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2008


11. január - Prednáška predsedu Ing. R. Cipára s premietaním diapozitívov zo zbierky
1. február - Uvítanie 2 nových členiek, prednáška B. Plagányho o mrazuvzdorných kaktusoch v jeho zbierke spojená s premietaním fotografíí.
7. marec - Prípravy na výlet a výstavu
4. apríl - Výročná schôdza
2. máj - Príprava na výstavu a výlet
13. jún !!!zmena!!! - Prejednávanie úspešnosti výstavy a prednáška J. Rožiča o jeho ceste po Mexiku.
5 september - Príprava JSK v Trnave, bude sa konať v CVČ Kalokagatia
6.september - od 8:00 (prvá sobota v septembri) - IX. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave
3. október - Debata o JSK 2008
7. november - Debata o založení Občianskeho združenia nášho klubu
5.december - Mikuláška schôdza
30.december - Mimoriadna schôdza. Prednáška nášho kolegu Jána Rožiča s premietaním diapozitívov z jeho cesty po mexiku 2008

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2007


5. január - Členská schôdza, predaj kvetináčov ENGO
2. február - Dohodol sa 3 dňový výlet do Východných Čiech. Blažej Strašifták premietal obrázky zo svojej zbierky
2. marec - Hodnotiaca členská schôdza ZO SZZ + ocenenie členov klubu
13. apríl - Informácie o výlete do oblasti Ostravska. juraj Ladáni priniesol prebytky rastlín pre členov klubu. Predseda klubu p. Róbert Cipár si pre nás pripravil veľmi peknú prednášku o jeho spôsobe pestovania rastlín, zložení substrátu, plusoch a mínusoch používania jednotlivých druhov substrátu.
4. máj - Úplné dohodnutie výletu a vyriešenie problémov s dopravou.
25. - 27. máj - Klubový výlet na Ostravsko.
1. jún - Privítali sme nového člena Petra Hrdličku z Košolnej. Príprava na výstavu a rozdelenie služieb.
15. jún - Mimoriadna schôdza, kvôli upresnenie povinností a služieb na výstave.
25. - 27. jún - VIII. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnave
6. júl - Opekačka v zbierke Blažeja Strašiftáka
10. augusta - Mimoriadna schôdza kvôli problémom so sympóziom, stretli sme sa v reštaurácii Vozovka Hill
31. augusta - Mimoriadna schôdza na ktorej sme pripravili miestnosť a stoly na sympózium v budove strany SDĽ
1.september od 8:00 (prvá sobota v septembri) - VIII. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave
7. - 9. september - Expozícia kaktusov na okresnej výstave SZZ v priestoroch Katolíckej jednoty
21.september - Schôdza na ktorej sme zhodnotili sympózium a výstavu SZZ
5. október - Privítali sme nového člena, prišiel aj p.Zachar s manželkou a spravil nám prednášku o rode Astrophytum a niekoľko záberov nz jeho cesty po Brazílii. potom nám Blažej Strašifták premietol obrázky z jeho cesty po zbierkach v čechách.
2. november - Oboznámenie o zrušení objednávky Zeolitu a spravila sa spoločná objednávka kvetináčov z ENGA. kolega Ladáni priniesol pre členov svoje prebytky a semenáče. 7.december - Mikuláška schôdza


Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2006


6. január - Premietanie fotografií z minuloročných aktivír klubu + Ľ. Žemla obrázky zo svojej zbierky
3. február - Návrhy na budúci výlet, Strašifták premietal fotografie zo svojej zbierky
3. marec - Hodnotiaca členská schôdza ZO SZZ v budove OV SZZ. Hovorilo sa o pripravovanom výlete do Dvoru Králové
7. apríl - Členská schôdza, ktorá sa konala v budove OV SZZ
21. apríl - Expozícia kaktusov na dňoch zeme v CVČ Kalokagatia
5. máj - Príprava na výlet do Dvoru Králové nad Labem
26. - 28. máj - Klubový výlet do Dvoru Králové nad Labem s prispením klubu na cestovné náklady. Zároveň tam prebiehala akcia Otváranie sezóny 2006.
2. jún - Zhodnotenie výletu a príprava na výstavu
9. - 11. jún - VII. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnave
30. jún - Opekačka v Cíferi v zbierke Blažeja Strašiftáka. Vyhodnotenie výstavy
2. september - od 8:00 (prvá sobota v septembri) - VII. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave
6. október - Uvítanie nového člena Petra Princa. Ladáni informoval o klubovej knižnici a jej nových prírastkoch
3. november - Predaj kvetináčov z ENGA, informácie z internetovej oblasti
8. december - Mikuláška schôdza, uvítanie nového člena Ivana Kušniera
29. december - Mimoriadna schôdza s prednáškou o fotení s použitím digitálnych fotoaparátov a následné úpravy v PC nám pripravil Róbert Karas

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2005


7. január - Príprava na výročnú februárovú schôdzun a ktorej bude zvolený nový výbor
4. február - Výročná členská schôdza klubu. Pán Maška nvrhol umiestniť klubovú knižnicu v budove OV SZZ
4. marec - Burza rastlín, rastliny priniesli Cipár, Ladáni a Strašifták
1. apríl - Informácie o dni zeme a zúčastnení sa na tejto akcii formou prezentácie kaktusov v CVČ Kalokagatia
22. apríl - Expozícia kaktusov na dňoch zeme v CVČ Kalokagatia s ukážkou sadenia rastlín
6. máj - Príprava na výlet a výstavu. Privítanie nového člena Pavla Slivu
21. - 22. máj - Klubový výlet do Břeclavy a Hodonína. Navštívili sme 10 zbierok
3. jún - Zhodnotenie výletu a príprava na výstavu, dohodnutý harmonogram prác
17. - 19. jún - VI. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnave v Západoslovenskom múzeu
1. júl - Opekačka v sídle strany SDĽ
2. september - Príprava mistnosti na Jesenné stretnutie kaktusárov a rozdelenie úloh
3. september - VI. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave
7. október - Informácie o návšteve zbierky L. Fabiána v Nových Zámkoch, burza rastlín, ktoré priniesli kolegovia Cipár a Strašifták
8. - 9. október - Expozícia kaktusov B. Strašiftáka na výstave ovocia a zeleniny ZO SZZ v Cíferi
4. november - Spravili sa spoločné objednávky semien
2. december - Mikuláška schôdza, tradičná tombola a občerstvenie

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2004


2. január - Predseda prezentoval ako by mali vyzerať schôdze v budúcnosti, čo bolo pozitívne prijaté. Kolega Ladáni rozbehol debatu o svetle pre rastlny
6. február - Výročná členská schôdza klubu. Privítanie nového člena zo zvončína Lukáša Dúbravu
5. marec - Príprava na klubovú výstavu a výstavu ku dňu zeme v CVČ Kalokagatia
2. apríl - Schôdza sa začala pri skalke pred budovou SDĽ. Kolega Strašifták priniesol prvé číslo spravodaja Islaya. Informácie o novej klubovej web stránke. Dlhá debata na tému vrúbľovanie, vegetatívne množenie a stimulátory
30. apríl - Schôdza bola presunutá skôr, na tento termín, kvôli blížiacej sa výstave
14. - 16. máj - V. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnave v Západoslovenskom múzeu
4. jún - Klubová opekačka v sídle SDĽ na Sladovníckej ulici. Privítanie nového člena Petra Gajdoša, ktorý sa hneď aj prihlásil na klubový výlet do Plzne
12. - 13. jún - Klubový výlet do Plzne a okolia
3. september - Príprava mistnosti na Jesenné stretnutie kaktusárov a rozdelenie úloh
4. september - V. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave v sídle strany SDĽ
1. október - Zhodnotenie úspešnosti výstavy a Jesenného stretnutia kaktusárov, povedali sme si, čo sa musí zlepšiť
5. november - Spravili sa spoločné objednávky semiena a kvetináčov
3. december - Mikuláška schôdza, tombola, občerstvenie a dobrá nálada

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2003


3. január - Schôdza sa uskutočnila v kultúrnom dome v Trakoviciach. Prednáška kolegu richarda Maletiča o jeho ceste po USA
7. február - Výročná členská schôdza klubu. Poriadala sa v priestoroch strany SDĽ. Prednáška o rode Micranthocereus v podaní Mária Snopku a zapožičanými diapozitívmi od Wernera van Heeka z Leverkusenu v Nemecku
7. marec - Príprava na klubovú výstavu a výlet do Brna a okolia
4. apríl - Vrcholia prípravy na výstavu, rozdeľovanie smien a upresnenie umiestňovania rastlín
2. máj - Upresnené detaily na výstavu, príprava na výlet do Brna a hovorilo sa aj o blížiacom sympóziu v Bratislave
16. - 18. máj - IV. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnave v Západoslovenskom múzeu
6. jún - Upresnenie detailov výletu do Brna a okolia, kolega Mikuš nám referoval o výlete z Bratislavského sympózia do viedne
14. - 15. jún - Klubový výlet do Brna a okolia
9. august - Opekačka klubu v sídle strany SDĽ, niektorý člemnovia priviezli aj svoje ratolesti. Na začiatku sa upravila skalka a potom sa opekalo
5. september - Príprava na Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave v budove strany SDĽ, príprava miestnosti a rozdelenie úloh
6. september - IV. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave v sídle strany SDĽ
2. október - Zhodnotenie úspešnosti výstavy a Jesenného stretnutia kaktusárov, spoločné objednávky semien a kvetináčov.
7. november - Spomínaly sme budúcoročné dôležité aktivity klubu. rozprávalo sa aj o klubovom spravodaji a jeho náplni. Debata pokračovala o substrátoch a komu sa aký osvedčil
5. december - Mikuláška schôdza, tombola, občerstvenie a dobrá nálada. Oslávili sme aj jubileum kolegu Löfflera. Pán Slnek nám priniesol objednané kvetináče

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2002


4. január - Na túto schôdzu sme mali dohodnutého Milana Zachara s prednáškou o Mexiku, na ktorú sme sa veľmi tešili. Uvaril sa čaj s rumom, čo nám tiež zdvihlo náladu v tak mrazivom počasí. Na prednášku prišli pozrieť aj kolegovia z Nitrianskeho klubu
1. február - Výročná členská schôdza klubu. Kolega z Piešťanského klubu kaktusárov Rehák nás informoval o problémoch z Cites. Vhodne ju dopĺňal kolega Karas z jeho osobných skúseností. Privítali sme nového člena p. Lošonského
1. marec - Hlavnou témou bol výlet do Ostravy a blížiaca sa výstava. Boli rozdané objednané semená od Stevena Bracka z USA
5. marec - Veľmi dôležitý deň klubu, keď sme sa stretli na pôde OV SZZ a prejednávali spoluprácu a pomoc pri financovaní, kde sme sa strtli s porozumením
5. apríl - Schôdza sa zamerala hlavne na blížiacu sa výstavu, aby sa poriadne pripravila. Privítali sme nového člena klubu dávida Kopšíka. Na záver sme upravili skalku pri budove
24. - 26. máj - III. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnave v Západoslovenskom múzeu
7. jún - Schôdza sa konala pri vonku skalke. Zhodnotili sme výstavu a porovnávali ju s minulými rokmi. Predávali sa aj rastliny zo zbierky bývalého člena Piešťanského klubu Slávika za super ceny
8. jún - Jednodňový výlet do Hodonína a Senice
15. - 16. jún - Klubový výlet na Ostravsko
28. jún - Opekačka v SDĽ, síce neprialo počasie, opekačka dopadla dobre
29. august - Stretli sme sa kvôli blížiacemu sa Jesennému stretnutia kaktusárov
6. september - Hlavným bodom bolo samozrejme JSK. Čakali sme aj hosťa, ktorý mal prednášať zajtra na JSK p. Horáčka s Pískovej Lhoty, boli sme ho ubytovať a šli sme spoločne na posedenie pri pivku, kde sme v jeho podaní počúvali príbehy z joho ciest
7. september - III. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave v sídle strany SDĽ
22. september - Okresná výstava ovocia a zeleniny, kde sme prezentovali svoje rastliny. Výstava sa konala v trakoviciach, kde nás zastupoval kolega Žemla, ktorý tam býva. Rastliny priniesli aj kolegovia maletič, Maška a Strašifták
4. október - Hovorilo sa o registrovaní rastlín a rozmýšlali sme o presťahovaní klubových schôdzí
12. október - Menší klubový výlet do Trenčína, kde boli navštívené 3 zbierky
8. november - Po prvý krát sa schôdza uskutočnila v kancelárii OV SZZ. Spravili sme spoločné objednávky semien
13. december - Mikuláška schôdza sa uskutočnila v kultúrnom dome v Trakoviciach, čo nám vybavil kolega Žemla

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2001


5. január - Prijali sme nového člena Patrika hrnka z Nitry. Premitali sa diapozitívy zo zbierky Jána Rožiča. Debatovalo sa aj o kaktusoch ktoré kvitnú v zime
2. február - Tajomník klubu Mário Snopka nás informoval o pripravovanom výlete do Přerova a Kroměříža
2. marec - Predseda cipár nás informoval o pripravovanej výstave a tajomník o podrobnostiach výletu. Na schôdzi boli prítomný kolegovia s Piešťanského klubu páni Macko a jesenský, ktorý nám zároveň priniesli kvetináče, čo sme si objednali v Novom Meste n. Váhom a navrhli nám, že by šli s nami na výlet
6. apríl - Debata o výlete a výstave. Tajomník predostrel myšlienku vydávania vlastného spravodaja
4. máj - Prípravy na výstavu, dohodli sme sa ako ju pripravíme a dohodli sa aj služby. Vyšlo ukážkové číslo klubového spravodaja
25. - 27. máj - II. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnave v Západoslovenskom múzeu
16. - 17. jún - Klubový výlet na Kromněŕísko
7. júl - Opekačka v SDĽ, zo začiatku sa len debatovalo, ale poto msa to rozbehlo a začal osa opekať. Dohodol sa aj malý výlet do zbierky p. Baloga
14. júl - Výlet do Tvrdošoviec a Nových Zámkov
18. august - Výlet do Ostravy a okolia
25. august - Výlet na Sliač
7. september - Hlavným bodom bolo samozrejme JSK. Privítali sme nových členov, Igora Galgóciho z Trnavy a ľuboša Žemlu z Trakovíc
15. september - III. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave v Západoslovenskom múzeu
5. október - Hodnotenie sympózia a pripravovali sme ďalšie. Spomínali sa novinky z internetu a spolupráca z Hodonínskym klubom
13. október - Menší klubový výlet do Modry, do zbierky p. Zachara
20. október - Menší klubový výlet do Senice
27. október - Menší klubový výlet opäť do Modry
8. november - Prednáška p. Odehnala v Bratislave, na pozvanie Igora Drába z klubu Nobilis
9. november - Hovorilo sa o budúcom výlete do Ostravy
7. december - Mikuláška schôdza, hovorilo sa o tohto ročnej činnosti klubu a čo by sa malo zlepšiť v tom budúcom, samozrejme atmosféra bola uvolnenejšia

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 2000


7. január - Prijali sme nových členov Michaelu Petranskú z Trnavy a Richarda Mikloviča z Hlohovca. Kolega Forman priniesol návrhy na klubový znak. Keďže sme mali prednášku o afrike v podaní kolegu Karasa, prišli aj kolegovia z Piešťanského klubu
4. február - Hovorilo sa o znaku, ktorý neprešiel z dôvodu, že nemôžeme symbol mesta užívať bez povolenia
3. marec - Prednáška predsedu Cipára o pestovaní Juhoamerických druhoch
10. marec - Prihlásili sme náš klub k záhradkárom
7. apríl - Hlavnou témou bola výstava a výlet. Upresnili sa termíny a oboznámili sme sa so zbierkami ktoré navštívime
5. máj - Príprava na výlet a jeho upresnenie a spomínala sa aj výstava
20. - 21. máj - Klubový výlet do Brna a okolia
2. jún - Debatovalo sa o výlete, ktorý sme absolvovali, ale hlavne sme sa sústredili na prípravu blížiacej sa výstavy
9. - 11. jún - I. Výstava kaktusov a sukulentov v Trnave v Západoslovenskom múzeu
14. jún - Mimoriadne stretnutie v priestoroch SDĽ, kde sme zhodnotili výstavu a rozprávali sme o navštívených zbierkach
8. september - Hlavným bodom bolo samozrejme JSK.
16. september - I. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave v Západoslovenskom múzeu
6. október - Hodnotenie sympózia a prednášok, ktoré boli naozaj dobré
21. október - Zúčastnili sme sa sympózia v Brne, kde prednášal aj p. Lau
3. november - Rozprávalo sa o Brnenskom sympóziu a porovnávali sme ho s tým našim, usporiadala sa aj menšia klubová burza rastlín
1. december - Mikuláška schôdza, uvoľnenejšia atmosféra a oslávili sme aj rok fungovania klubu

Čo sa dialo v klube na schôdzach v roku 1999


3. september - Zakladajúca členská schôdza v sídle SDĽ, kde sa nás zišlo 16. Určili sme si za cieľ organizovanie výstav, výletov, spoluprácu z inými klubmi a iné spoločné aktivity
1. október - Pribudli ďalší nový členovia, vymysleli sme názov klubu -Islaya a pripravovali sme znak
5. november - Pribudol nám ďalší člen, Róber Karas. Richard Maletič nám spravil prednášku o vrúbľovaní rastlín
3. december - Mikuláška schôdza, bol zvolený výbor klubu: predseda Róbert Cipár, tajomník Mário Snopka a pokladník Richard Maletič. Prijali sme nového člena Karola Löfflera