11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Schôdze

schôdza

3. marca 2017 - Hodnotiaca členská schôdza.

Pokračuj

Sympózium

sympózium

Máme po sympóziu, môžete si ho pozrieť na niekoľkých fotografiách a prečítať pár postrehov z tejto našej akcie.

Pokračuj

Sme aj na facebooku