11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Schôdze

schôdza

4. august 2017 - Opekačka u predsedu v zbierke, v Cíferi.

Pokračuj

Výstava

výstava

Máme po výstave, môžete si ju pozrieť na našich fotografiách.

Pokračuj

Sme aj na facebooku