11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Schôdze

schôdza

5. máj 2017 - Prípravy na výstavu a výlet.

Pokračuj

Výstava

výstava

Pozývame Vás všetkých na našu blížiacu sa výstavu.

Pokračuj

Sme aj na facebooku