11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Výstava

výstava


Pokračuj

Schôdze

schôdza

1. jún - Zhodnotenie výstavy

Pokračuj

Sme aj na facebooku