11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Schôdze

schôdza

2. marec 2018
Hodnotiaca členská schôdza.

Pokračuj

Krst knihy

Náš člen Pavol Jesenský napísal knihu, ktorú doplnil fotografiami z jeho ciest po Mexiku. Boli sme pozvaní na krst tejto knihy a zároveň sme si v tieto chladné dni pozreli zbierku nielen kaktusov. Krstným otcom je samozrejme Palov dlhoročný kamarát a spoločný cestovateľ Ján Rožič. Túto udalosť Vám priblížime na niekoľkých fotografiách.

Krst knihy Krst knihy Krst knihy Krst knihy Krst knihy

Pavol je už od detstva zberateľom rôznych predmetov. Niektoré z nich je vidno aj na fotografiách. Mohli sme si pozrieť zaujímavú zbierku cigaretových krabičiek, minerálov, známok ale aj tŕňov kaktusov.

Sme aj na facebooku