11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Schôdze

schôdza

6. október 2017
Zhodnotenie sympózia.

Pokračuj

Sympózium a burza

výstava

Neboli ste na našom sympóziu, tak si ho možete pozrieť na pár fotografiách a niečo málo o ňom prečítať.

Pokračuj

Sme aj na facebooku