11 schôdzí ročne 
klubová knižnica
letná opekačka
premietanie fotografií...
     Výstavy
Jesenné stretnutia   kaktusárov
   Spoločné zájazdy

Schôdze

schôdza

2. február 2018
Prednášku nám prisľúbil Albert Škrovan o rode Matucana na náleziskách v Peru.

Pokračuj

Krst knihy

Náš člen Pavol Jesenský napísal knihu, ktorú doplnil fotografiami z jeho ciest po Mexiku. Boli sme pozvaní na krst tejto knihy a zároveň sme si v tieto chladné dni pozreli zbierku nielen kaktusov. Krstným otcom je samozrejme Palov dlhoročný kamarát a spoločný cestovateľ Ján Rožič. Túto udalosť Vám priblížime na niekoľkých fotografiách.

Krst knihy Krst knihy Krst knihy Krst knihy Krst knihy

Pavol je zberateľom rôznych predmetov, už od detstva. Niektoré z nich je vidno aj na fotografiách. Mohli sme si pozrieť zaujímavú zbierku cigaretových krabičiek, minerálov, známok ale aj tŕňov kaktusov.

Sme aj na facebooku