White sands

White Sands National Monument
New Mexiko 2010
Daniel Pokšiva